Sobre el repositori

Aquest repositori obert sobre ciència de dades té com a objectiu facilitar la localització de recursos relacionats amb l’àmbit, els quals han estat validats i catalogats d’acord amb quatre dimensions: cicle de vida, tipologia, àmbit d’aplicació i llenguatge de programació. Aquests recursos s’empren en diferents assignatures de l’oferta formativa de la UOC en l’àmbit de la ciència de dades, concretament el  màster d’Intel·ligència de Negoci i Big Data, el  màster de Ciència de Dades i el grau en Ciència de Dades Aplicada.

Per sort, no existeix una eina universal que permeti resoldre tots els problemes de l’àmbit en tot moment, sinó que és necessari utilitzar una aproximació molt pragmàtica en què un problema s’afronta amb unes metodologies i eines que es troben disponibles en aquest moment. En aquest sentit, aquest repositori pretén facilitar la selecció de recursos adequats en funció de l’objectiu desitjat, a partir de la seva descripció mitjançant un conjunt de categories molt senzill i general. Us animem a revisar el cicle de vida de les dades, i també a navegar pels diferents mètodes, models i principis perquè us familiaritzeu amb cadascun d’aquests. D’aquesta manera, us resultarà més fàcil començar-los a incorporar i utilitzar en els vostres projectes de ciència de dades.

Finalment, volem que aquest repositori sigui un recurs dinàmic, per la qual cosa ajustarem i actualitzarem els recursos disponibles al llarg del temps, i també n’incorporarem altres de nous. Us podeu posar en contacte amb nosaltres si identifiqueu algun error, trobeu a faltar alguna cosa o voleu fer qualsevol suggeriment sobre aquest tema.

Autors
En l’elaboració d’aquest recurs han participat:

Carlos Alberto Paz Santos
Julià Minguillón Alfonso

L’encàrrec i la creació d’aquest recurs d’aprenentatge UOC han estat coordinats pel professor: Julià Minguillón Alfonso (2019)