API de Flickr

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

4. Llenguatge de programació

Descripció

Flickr proporciona als desenvolupadors una API amb un ampli nombre de funcionalitats que permeten explotar totes les característiques de la web per mitjà d’aplicacions o scripts de tercers. Entre els mètodes més rellevants podem destacar la possibilitat de recuperar galeries d’usuaris, a més d’informació detallada de cadascuna de les fotos d’aquestes galeries com ara etiquetes, informació exif, favorits…

Enllaç al recurs

https://www.flickr.com/services/api

Exemples d’ús

Per a recuperar una galería de Flickr per mitjà de la seva API, hauríem de seguir els següents passos:

  1. Obtenir la clau de l’API per a poder fer peticions a l’API de Flickr.
  2. Revisar els mètodes de l’API per a identificar el més adequat per a aquest propòsit, en aquest cas: flickr.galleries.getPhotos.
  3. Feu la petició indicant com a arguments api_key i gallery_id, tot i que podríem afegir-hi altres arguments. Aquesta crida es pot fer utilitzant el llenguatge de programació que es vulgui, com ara Python o R.
  4. Capturar i analitzar la resposta.

Enllaços relacionats

https://www.w3resource.com/api/flickr/tutorial.php