Col·lecció d’articles sobre percepció visual

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Consisteix en una recopilació de 39 treballs clau sobre percepció visual creada per Kennedy Elliot, els quals ajuden a entendre per què funciona una visualització de dades. Els diferents treballs defineixen conceptes bàsics relatius a elements de baix nivell, com ara forma, posició, longitud, direcció, angle, etc., com es combinen aquests conceptes per crear gràfics de barres, de pastís o de dispersió, per exemple, així com altres visualitzacions més complexes com treemaps, la inclusió d’aspectes interactius o l’ús del color.

Enllaç al recurs

https://medium.com/@kennelliott/39-studies-about-human-perception-in-30-minutes-4728f9i31a73

Enllaços relacionats

Percepció: https://en.wikipedia.org/wiki/Perception