csvkit

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

El format CSV (valors separats per comes) s’ha convertit en un estàndard de facto per a l’emmagatzematge i la compartició de conjunts de dades senzilles, especialment quan les dades segueixen un format tabular. L’eina csvkit permet convertir i manipular fitxers CSV des de la línia de comandaments del sistema operatiu de manera senzilla, tenint en compte el seu format.

Enllaç al recurs:

https://csvkit.readthedocs.io/

Exemple d’ús

Un dels conjunts de dades que publica en obert l’Ajuntament de Barcelona és un fitxer CSV amb les dades de totes les farmàcies de la ciutat. El fitxer està disponible aquí: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/data/ca/dataset/sanitat-farmacies

Una vegada descarregat (el nom del fitxer és S0001_Farmacies.csv), podem fer-hi un cop d’ull des de la línia de comandaments mitjançant l’operació següent:

csvlook S0001_Farmacies.csv

Aquesta operació formata el fitxer CSV i el mostra per pantalla usant la barra vertical ‘|’ com a separador, la qual cosa li confereix l’aspecte de taula. Podem accedir a la llista de camps mitjançant el comandament:

csvcut -n S0001_Farmacies.csv

I el comandament genera com a resultat:

1: CODI_EQUIPAMENT
2: EQUIPAMENT
…
15: LATITUD
16: LONGITUD
…

Podem combinar els dos comandaments en un de sol per obtenir una taula amb les dades que ens interessen (solament es mostren les primeres files):

csvcut -c EQUIPAMENT, LATITUD, LONGITUD S0001_Farmacies.csv | csvlook

Amb això generem el resultat següent:

| EQUIPAMENT                                  | LATITUD | LONGITUD |
| ------------------------------------------- | ------- | -------- |
| Farmàcia Salvat Lladós                      | 41,392… |   2,180… |
| Farmàcia Morera Inglés                      | 41,392… |   2,179… |
| Farmàcia Roselló Busquet                    | 41,410… |   2,155… |
| Farmàcia Parés Bursosa                      | 41,416… |   2,148… |
| Farmàcia Villar Merchan                     | 41,399… |   2,204… |
| Farmàcia Ortopèdia Centelles - Prats        | 41,400… |   2,203… |
| Farmàcia Cebrián Anaut                      | 41,395… |   2,126… |
| Farmàcia Planas Pascual                     | 41,440… |   2,191… |

Enllaços relacionats

Vikipèdia: https://es.wikipedia.org/wiki/valores_separados_por_comas

Open Data BCN: https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/