Dades de l’Enquesta Social Europea (European Social Survey)

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

L’Enquesta Social Europea (European Social Survey, ESS) és una enquesta científica internacional que es realitza a Europa cada dos anys des del 2001. L’objectiu de l’enquesta és recollir les actituds, les creences i els patrons de comportament de diverses poblacions d’Europa.

Enllaç al recurs

https://www.europeansocialsurvey.org/data/

Enllaços relacionats

ESS per a Espanya: https://www.europeansocialsurvey.org/about/country/spain/

ESS Data per a Espanya: https://www.europeansocialsurvey.org/data/country.html?c=spain