Data visualization catalog

Autor: Julià Minguillón

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Aquest recurs web consisteix en un recull, en forma de taula, de més de 1.200 exemples de gràfics, diagrames, esquemes, etc. que es poden fer servir per visualitzar dades. Es poden fer cerques per tipus de representació gràfica i per autor i afiliació de cada exemple, tot i que el cercador és bastant limitat.

A més, al mateix web es poden trobar innumerables altres recursos relacionats amb la visualització de dades, com ara blogs, llibres, eines, etc.

Enllaç al recurs

https://policyviz.com/resources/policyviz-data-visualization-catalog/

Exemple d’ús

Un tipus de representació gràfica molt útil és l’anomenada Marimekko, que permet representar dades de dues variables diferents de manera proporcional, creant regions de diferent mida (i posició) per a cadascuna de les dues variables. Es pot combinar amb altres visualitzacions per mostrar la relació entre dues variables més enllà d’un simple rectangle.

Per exemple, el gràfic següent mostra l’origen de l’energia generada per cada estat als Estats Units, ordena els estats de més nets a menys, en què l’amplada de cada estat és la quantitat d’energia generada, i destaca Texas, per exemple. L’ús d’anotacions és també un bon exemple de com es pot millorar la comprensió d’un gràfic complex com aquest.

Aquest recurs us serà molt útil per a l’assignatura de Visualització de dades, del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC.

Enllaç relacionat

Grafs de tipus Marimekko: https://datavizcatalogue.com/methods/marimekko_chart.html