Data Visualization Society

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

La Data Visualization Society, impulsada per Amy Cesal, Mollie Pettit i Elijah Meeks (tots tres a Twitter com @AmyCesal, @MollzMP i @Elijah_Meeks, respectivament), és un espai obert a tota la comunitat d’usuaris interessats en l’àmbit de la visualització de dades, amb l’objectiu de recollir i compartir bones pràctiques, promoure la participació dels seus membres i el desenvolupament i aprenentatge de noves tècniques i habilitats.

Per a fer-ho, la societat s’ha dotat de diferents instruments, com ara l’organització d’esdeveniments presencials i virtuals, concursos i reptes per a premiar els millors treballs en aquest àmbit, una col·lecció acurada de recursos sobre visualització, i una revista anomenada Nightingale on es poden trobar breus articles amb diferents aproximacions relacionades amb la visualització de dades. A més, hi ha una gran presència a diferents xarxes socials on els membres es poden relacionar de forma més o menys organitzada, incloent Twitter, LinkedIn, Slack i d’altres.

Actualment el registre i la participació en la societat és completament gratuït, així que qualsevol persona interessada en l’àmbit de la visualització pot formar-ne part sense cost i treure’n profit. Val a dir que els principals gurus actuals de l’àmbit de la visualització en formen part, així que també és una oportunitat d’aprendre dels millors.

Enllaç al recurs

https://www.datavisualizationsociety.com/

Exemple d’ús

Una de les coses més interessants que promou la Data Visualization Society són els challenges o reptes, o a partir d’un conjunt de dades es demana crear una visualització amb algun objectiu concret.

Per exemple, usant les dades dels propis membres de la societat, que aquests proporcionen mitjançant el formulari de registre, un dels reptes era visualitzar els diferents perfils i les característiques, amb diferents categories (exploratòria, explicatòria, artística, etc.). De tots els treballs enviats pels participants, el guanyador de la categoria exploratòria va ser un quadre de comandament molt senzill però efectiu creat per Jennifer Li, i disponible a través de Data Studio Google:

Enllaços relacionats

Twitter: https://twitter.com/DataVizSociety

Revista de la societat: https://medium.com/nightingale

Reptes amb les dades del 2019: https://www.datavisualizationsociety.com/annual-survey-challenge-2019