Design Toolkit

1. Cicle de vida

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

El Design Toolkit de la UOC és una caixa d’eines que inclou mètodes, models i principis de disseny que es proposen per a portar a terme projectes. El toolkit recull les eines més representatives i més utilitzades i, especialment, aquelles que treballem al llarg dels diferents estudis a la UOC.

Aquest recurs proporciona els coneixements bàsics necessaris per a la implementació de qualsevol projecte de ciència de dades que involucri una aplicació final amb la qual els usuaris han d’interactuar. Cadascuna de les fitxes disponibles en aquest recurs inclou una descripció detallada, enllaços a recursos relacionats i una bibliografia amb els treballs clau per a entendre-la. A més, els conceptes descrits permeten accedir a una col·lecció de guies que descriuen de forma detallada l’àmbit on aquella tècnica o aquell mètode és usat.

Enllaç al recurs

http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/

Exemple d’ús

La seva utilització és similar a l’espai de recursos de la ciència de dades, donat que aquest darrer s’inspira en el primer. Mitjançant la caixa de cerca o bé la manipulació dels filtres per a les tres categories existents es poden trobar fitxes relacionades amb tècniques, eines, etc., usades habitualment en l’àmbit del disseny, la interacció persona-ordinador i el desenvolupament d’interfícies.

Per exemple, hi ha una fitxa dedicada a l’avaluació heurística, una metodologia usada per a avaluar aplicacions o interfícies de forma sistemàtica. Si, per exemple, es desenvolupa una visualització interactiva i es vol avaluar per saber si els usuaris l’entedran i usaran correctament, caldrà aplicar aquest tipus de metodologia per a assegurar de forma objectiva que la visualització és capaç de respondre a la pregunta plantejada de forma adequada.

Enllaços relacionats

Fitxa sobre l’avaluació heurística: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/avaluacio-heuristica/

Guia: http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/guia/avaluacio-heuristica/

Els 10 principis de Nielsen: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/