Docker

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

Programari OpenSource que proporciona una capa d’abstracció i virtualització en el sistema operatiu per al desplegament d’aplicacions mitjançant l’ús de contenidors de programari.

Un dels seus principals avantatges és la portabilitat, ja que és possible traslladar un contenidor a qualsevol màquina que disposi de Docker i executar directament l’aplicació, sense la necessitat de fer instal·lacions addicionals o configuracions prèvies; això es deu al fet que en aquest contenidor hi haurà les versions concretes i els paquets/llibreries necessaris.

D’altra banda, és important destacar els seus avantatges enfront de les màquines virtuals, ja que són molt més lleugers, perquè no és necessària la instal·lació d’un sistema operatiu: s’utilitzarà el de la mateixa màquina on es trobi instal·lat Docker.

Enllaç al recurs

https://www.docker.com

Enllaços relacionats

https://docs.docker.com/