DrawMyData

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

Aquesta eina tan senzilla permet crear petits conjunts de dades bidimensionals de forma interactiva; dibuixa els punts que componen el conjunt de dades un a un, i usa un gràfic de dispersió com el canvas on situar-los. Cada cop que s’afegeix un punt, l’eina mostra el nombre de punts, la mitjana i la desviació típica per a cadascuna de les dues dimensions, X i Y, així com el coeficient de correlació de Pearson calculat entre les dues dimensions. El conjunt generat pot ser descarregat en format CSV o bé copiat directament per a usar-lo en qualsevol fitxer o full de càlcul.

Enllaç al recurs

http://www.robertgrantstats.co.uk/drawmydata.html

Exemple d’ús

Amb una combinació de traça i paciència és possible crear un conjunt de dades com el que es mostra a continuació, creat per Alberto Cairo i anomenat, com no podia ser d’una altra manera, Datasaurus:

Enllaços relacionats

Quartet d’Anscombe: https://ca.wikipedia.org/wiki/Quartet_d’Anscombe

Datasaurus d’Alberto Cairo: http://www.thefunctionalart.com/2016/08/download-datasaurus-never-trust-summary.html