Els algorismes i les seves implicacions

Autor: Julià Minguillón

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Aquesta col·lecció de vídeos creada per Joan Campàs, anteriorment professor de la UOC, forma part d’un curs sobre la importància dels algorismes des de les dues vessants: algorismes que controlem nosaltres per ser més creatius, i algorismes que ens controlen a nosaltres per oferir-nos (de fet, limitar-nos) opcions. També inclou un vídeo addicional amb un debat que presenta el curs i els conceptes més importants que s’hi discuteixen.

Entre altres temes, l’autor descriu el nostre comportament davant aquests algorismes que suposadament ens ajuden a trobar el que busquem (els motors de cerca a internet), ens recomanen continguts audiovisuals (com ara Spotify o Netflix, entre d’altres), però també ens ofereixen productes del nostre interès a partir del nostre perfil i activitat a les xarxes socials i altres entorns digitals. És com si l’algorisme pensés per nosaltres, descarregant-nos de feina però també de responsabilitats, i aquí és on hi ha el problema principal, i si l’algorisme ens està manipulant d’alguna manera? L’algorisme pot estar introduint un biaix, ja sigui perquè ha estat programat així directament, o bé perquè ha estat entrenat fent servir dades esbiaixades, que reforcen o debiliten certes opcions. Quan un sistema de recomanació ens recomana alguna cosa i nosaltres pensem que l’encerta més o menys, què no ens ha recomanat? Quines altres opcions no hem tingut disponibles?

L’autor fa un repàs a diferents llibres que tracten aquests temes i d’altres de relacionats amb la nostra participació com a individus en una societat digital que constantment està capturant la nostra activitat (el telèfon, la targeta de crèdit, les publicacions a Instagram o a Twitter, etc.) i prenent decisions sobre això, amb el nostre consentiment o desconeixença o sense. El cas de les fake news, notícies amb informació falsa que rebem a les nostres bústies o a través de les xarxes socials o fins i tot els mitjans de comunicació, ha demostrat el poder de manipulació que tenen els algorismes per canviar l’opinió de la gent en temes tan sensibles com la política, els drets humans o el canvi climàtic, per citar-ne alguns. Però també d’altres més delicats com el reconeixement facial emprat per a fer detencions policials «automàtiques», o la denegació d’accés a certs llocs o esdeveniments pel fet de ser considerat antisocial. És per això que l’autor acaba dient que hem de reforçar el lligam entre les humanitats i la tecnologia, per entendre i enfrontar-nos millor a aquesta connexió entre computació i cultura.

En definitiva, tu programes algorismes o els algorismes et programen?

A les assignatures Introducció a la ciència de dades i Privadesa i seguretat de les dades, del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC, es tracten alguns dels temes que hem descrit aquí.

 

Enllaç al recurs

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_EmJvxpXI267Hxe8HeGcdzBpIY4V3UeB

Enllaços relacionats

Llibre Weapons of math destruction: https://en.wikipedia.org/wiki/Weapons_of_Math_Destruction

Llibre Algorithms of opression: http://algorithmsofoppression.com/

Presentació de El enemigo conoce el sistema de Marta Peirano: https://www.youtube.com/watch?v=fdRLSVAZWAw