Estudis de cas de gestió i governança de dades

Autor: Julià Minguillón

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

Aquest article, escrit per Michael Veale, descriu un seguit de casos d’ús de dades provinents de clients/usuaris, i els aspectes que cal tenir en compte per a la seva gestió i governança atenent a la seva naturalesa, destaca els diferents tipus de tensions socials i ètiques que emergeixen en situacions similars.

Entre d’altres, es descriuen casos relacionats amb la monitorització a temps real del consum elèctric de les llars, la gestió de dades «-òmiques» pròpies de l’àmbit de la bioinformàtica, un tema realment sensible, o les dades lligades amb la geolocalització d’individus, amb més participació o menys de l’usuari monitoritzat.

L’article és un bon recurs per entendre les preguntes que cal fer-se davant escenaris a priori tan innocents com saber quan i en quina quantitat consumeixen electricitat els usuaris de la xarxa elèctrica, suposadament per poder donar un servei més bo, però també per poder ajustar preus en temps real, malauradament.

Enllaç al recurs

https://osf.io/preprints/socarxiv/rwgs9/

Exemple d’ús

L’article descriu els arguments a favor, com ara poder fer més bones prediccions del consum a la xarxa i assegurar la qualitat del servei, o ajustar els preus en funció del consum real al detall, reduint el frau, però també per fer conscients els usuaris del seu consum real diari i ajudar-los a estalviar sabent quins són els electrodomèstics que més consumeixen i quan els haurien de fer servir, per exemple. D’altra banda, l’article també identifica els aspectes més crítics que cal tenir en compte, com ara conèixer els patrons de consum dels usuaris, cosa que també pot servir per saber si hi ha algú a l’habitatge o no; conèixer el poder adquisitiu en funció de certs tipus de consum lligats a certes franges horàries (per exemple, l’ús d’una assecadora); o temes de seguretat, ja que si els comptadors són manipulats per un atacant el resultat podria deixar els consumidors sense servei.

Tal com proposa l’autor, es tracta d’arribar a un equilibri entre la informació recollida i compartida amb els usuaris, en aquest cas del seu consum energètic, i els possibles beneficis i riscos que això comporta, fent-los partícips d’aquesta situació.

Un dels trets més interessants de l’article és que descriu, des del punt de vista dels aspectes ètics, totes les qüestions que cal tenir en compte per a cada fase del cicle de vida de les dades, en aquest cas el consum energètic, des que es generen en el comptador intel·ligent, la transmissió per la xarxa, l’emmagatzemament i la seva utilització (i reutilització) posterior. També descriu com la legislació vigent condiciona aquesta manera de gestionar-ho i tots els organismes involucrats, que no són pocs, complicant-ho encara més.

A l’assignatura Introducció a la ciència de dades, del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC, estudiareu el cicle de vida de les dades, els aspectes ètics i legals a tenir en compte i el concepte de governança de dades.

Enllaços relacionats

Dades òmiques: https://ca.wikipedia.org/wiki/Òmiques

Dades sobre consum elèctric a UK: https://beta.ukdataservice.ac.uk/datacatalogue/studies/study?id=8475