Exemples de males pràctiques en visualització de dades

Autor: Julià Minguillón

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Aquest recull curat per Ben Jones conté desenes d’exemples de males pràctiques en visualització de dades, ja sigui per una mala tria dels elements gràfics o per errors en la representació. Per cada exemple hi ha un breu comentari que indica l’error o manipulació que fa que la visualització de dades sigui considerada una mala pràctica, així com la font original, normalment enllaços de Twitter.

Enllaç al recurs

https://t.co/IIIxVNf0OT

Exemple d’ús

Per exemple, la infografia següent mostra una clara manipulació amb un objectiu clar, i no només per les xifres i la representació gràfica triada, òbviament. Quants errors o manipulacions hi podeu trobar?

A l’assignatura de Visualització de dades, del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC, veureu altres exemples com aquests amb l’objectiu de diferenciar entre bones i males pràctiques en visualització de dades.

Enllaç relacionat

WTF Visualizations: https://viz.wtf/