Expressions regulars

1. Cicle de vida

2. Tipologia

4. Llenguatge de programació

Descripció

Aquest recurs web permet crear i avaluar expressions regulars, una de les eines clau usada en l’etapa de processament de les dades, principalment utilitzada per a la cerca de patrons de cadenes de caràcters o operacions de substitució.

Enllaç al recurs

https://regex101.com/

Exemple d’ús

Utilitzarem una expressió regular per localitzar tots els imports en dòlars (milers separats per ( ,) que es troben en el text extret d’una font externa. Per a ells s’ha utilitzat una expressió regular com la següent:

\$[0-9],[0-9]{3}(\.[0-9]{2})?

Addicionalment regex101 proporciona una explicació de cada component de l’expressió utilitzada en la secció «Explanation», així com destacant els resultats de l’expressió sobre el text de prova introduït:

Enllaços relacionats

Expressions regulars: https://ca.wikipedia.org/wiki/Expressió_regular

Full de referència: https://www.cheatography.com/davechild/cheat-sheets/regular-expressions/