Flourish

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Flourish és una eina en línia que permet crear visualitzacions de forma senzilla; es pot triar entre molts tipus diferents i genera diferents formats de sortida. L’eina també permet crear històries, que són una seqüència animada de visualitzacions, on és possible intercalar transparències amb imatges, text, etc.

Per a usar-la és necessari registrar-se i crear un compte, tot i que s’hi pot accedir a través d’altres comptes com ara Google. El servei és gratuït però funciona amb un model de semipagament, que elimina certes restriccions imposades en la versió gratuïta, com ara publicar les visualitzacions en mode privat.

Un cop hem accedit al servei, Flourish permet triar entre un catàleg de visualitzacions típiques, mitjançant un editor visual que permet editar les dades directament, com en un full de càlcul, i ajustar els paràmetres de cada visualització en funció de les dades introduïdes. Els resultats poden ser exportats a diferents formats, ja sigui com a pàgina HTML o bé com a imatge estàtica.

Enllaç al recurs

https://flourish.studio/

Exemple d’ús

Un dels exemples proporcionats per Flourish que pot ser modificat fàcilment per a usar-lo en un altre context és una visualització anomenada «carrera de barres», on un valor que depèn d’una categoria (p. ex., un país) i del temps (mesurat en anys, setmanes o qualsevol altra mesura) es va mostrant d’acord al temps, i ordena les diferents categories en funció dels seus valors.

És com un rànquing animat que combina tres variables diferents, com ara països, anys i població urbana, en aquest cas:

Només cal introduir les dades en el format adequat i configurar la visualització per a obtenir el resultat desitjat, el qual després s’executa com una animació (en aquest cas).

Enllaç relacionat

Carreres de barres a Flourish: https://flourish.studio/2019/03/21/bar-chart-race/