Fòrums de discussió i podcasts sobre data science

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Hi ha diversos llocs web a Internet on podem trobar informació sobre la ciència de dades en general, incloses preguntes i respostes sobre els temes d’actualitat. En aquests espais es poden consultar els últims avanços en ciència de dades, discussions al voltant d’una pregunta sobre una tècnica, eina o algorisme, les últimes versions de programes o paquets, etc. Com era d’esperar, l’anglès és la llengua vehicular en aquests espais, encara que alguns d’ells també tenen seccions en altres idiomes. En tot cas, són una font molt interessant a què acudir per estar al dia pel que fa a la ciència de dades.

Els podcasts següents poden ser fonts de coneixement amb les quals poder mantenir-se actualitzat:

Es tracta d’un podcast introductori al món de la ciència de dades. En les entrevistes que realitzen aborden des d’aplicacions de la ciència de dades a casos del món real fins a temes més específics, com ara algorismes per a machine learning, NLP, etc.

La seva temàtica principal és la visualització de dades i cada setmana entrevisten experts.

Es tracta d’un podcast més tècnic, en el qual s’entra en els detalls i particularitats del món de la intel·ligència artificial i el machine learning.

This Week in Machine Learning & AI (https://twimlai.com/tag/podcast/)

Aquest podcast setmanal inclou entrevistes a experts en intel·ligència artificial i machine learning sobre múltiples temes de ciència de dades.

La seva temàtica principal és la ciència de dades i el machine learning, amb les seves diferents aplicacions al món real; es detallen tècniques i algorismes utilitzats per a resoldre cada problema/projecte.

Recull entrevistes setmanals a científics de dades i líders en intel·ligència artificial amb la finalitat de conèixer els seus usos en el dia a dia de les empreses.

Actualment aquest podcast no inclou nous episodis, però disposa aproximadament de 107 episodis que paga la pena revisar. La temàtica principal està relacionada amb el machine learning i la intel·ligència artificial, i tracta temes com «The Future of Deep Learning», «The Limits of Deep Learning», etc.

Enllaços relacionats

Quora: https://www.quora.com/q/art-of-data-science

Reddit: https://www.reddit.com/r/datascience/

Data Visualization Society: https://medium.com/nightingale

Kaggle: https://www.kaggle.com/

KDnuggets: https://www.kdnuggets.com/

StackExchange: https://datascience.stackexchange.com/

Relació de webinars: https://www.datasciencecentral.com/events/event/listbytype?type=webinar