GitHub

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

Es tracta d’una plataforma web que ofereix l’allotjament de projectes amb suport de control de versions mitjançant Git. S’empra comunament per a emmagatzemar codi font; a la nostra disposició, trobem tant repositoris privats com públics. Entre les seves principals característiques destaquem:

  • Documentació del projecte i creació de wikis
  • Pàgina web per al projecte en GitHub Pages
  • Monitoratge i sistema de notificació de canvis
  • Històrics de les contribucions al projecte
  • Monitoratge d’incidències i sol·licituds de funcionalitats

Enllaç al recurs

https://github.com/

Exemples d’ús

Seguidament veurem com podem crear un repositori de zero i afegir el fitxer README del projecte.

Partint que disposem d’un compte d’usuari a GitHub, començarem la creació d’un nou repositori denominat datascience; en aquest cas, seleccionarem un tipus de repositori públic i seleccionarem l’opció d’inicialitzar el repositori amb un fitxer README:

Enllaços relacionats

https://conociendogithub.readthedocs.io/en/latest/

https://git-scm.com/doc