Guia de lectures en l’àmbit de la visualització de dades

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

En aquest material docent de la UOC es resumeixen diferents articles que o bé són clau per a entendre alguns dels conceptes bàsics de la visualització de dades, o bé descriuen l’àmbit des d’una perspectiva tant històrica com tecnològica. La selecció d’articles intenta combinar treballs de diferents disciplines, com el disseny, la percepció o la tecnologia, cobrint eines, tècniques i fonaments teòrics.

Els articles que constitueixen aquesta guia de lectura són els següents:

 • Tufte, Edward (1983). «The Visual Display of Quantitative Information». Graphics Press (vol. 2, núm. 9). CT (EUA): Chesire.
 • Friendly, Michael (2006). «A brief history of data visualization». Handbook of Data Visualization (pàg. 15-56).
 • Blackwell, Alan (2011). «Visual Representation». The Encyclopedia of Human Computer Interaction (2a. ed., cap. 5).
 • Manovich, Lev (2010). «What is Visualization?».
 • Shneiderman, Ben (1996). «The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations». Proceedings of the IEEE Symposium on Visual Languages (pàg. 336-343).
 • Few, Stephen (2011). «Data Visualization for Human Perception». The Encyclopedia of Human-Computer Interaction (2a. ed., cap. 35).
 • Agrawala, Maneesh; Li, Wilmot; Berthouzoz, Floraine (2011). Design principles for visual communication. Communications of the ACM (vol. 54, núm. 4, pàg. 60-69).
 • Moere, Andrew Vande; Purchase, Helen C. (2011). On the role of design in information visualization. Information Visualization (vol. 10, núm. 4, pàg. 356-371).
 • Keim, Daniel; Andrienko, Gennady; Fekete, Jean-Daniel; Görg, Carsten; Kohlhammer, Jörn; Melançon, Guy (2008). Visual analytics: Definition, process, and challenges. In Information visualization (pàg. 154-175). Berlin / Heidelberg: Springer.
 • Heer, Jeffrey; Shneiderman, Ben (2012). «Interactive Dynamics for Visual Analysis: a taxonomy of tools that support the fluent and flexible use of visualizations». ACM Queue (vol. 10, núm. 2).
 • Pérez Cota, Manuel; Díaz Rodríguez, Maria; González-Castro, Miguel Ramón; Moreira Gonçalves, Ramiro Manuel (2017, juny). «Massive data visualization analysis of current visualization techniques and main challenges for the future». Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI) (pàg. 1-6).
 • Bostock, Michael; Ogievetsky, Vadim; Heer, Jeffrey (2011). «D3: Data-Driven Documents». IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (vol. 17, núm. 12, pàg. 2301-2309).

Enllaç al recurs

http://hdl.handle.net/10609/101188

Enllaços relacionats

Versió en català: http://hdl.handle.net/10609/101187

Recursos sobre visualització de dades: http://oer.uoc.edu/vis/pid_00257849/