Guia de visualització de dades

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Aquesta guia presenta l’àmbit de la visualització de dades, la metodologia necessària per a crear una visualització de dades correcta, exemples de gràfics i els principis de disseny subjacents que fan que una visualització de dades funcioni. La guia empra diverses infografies com a mitjà i, al mateix temps, exemples per a presentar els conceptes de l’àmbit. També inclou uns annexos amb un glossari i una relació d’eines per a crear visualitzacions de dades.

Enllaç al recurs

http://gen.cat/guiavisdades

Enllaços relacionats

http://hdl.handle.net/10609/57624