Descripció

Introducció a la programació en llenguatge R amb exemples pràctics. L’enfocament del llibre o web és per a nous iniciats, per la qual cosa no es requereixen coneixements previs o experiència com a programadors. Aprendreu a carregar dades, treballar amb objectes de dades, navegar pel sistema d’entorn de R, escriure les seves pròpies funcions i utilitzar totes les eines de programació de R. A més, posareu a prova les habilitats apreses resolent problemes pràctics de ciència de dades.

Enllaç al recurs

https://rstudio-education.github.io/hopr/index.html

Enllaços relacionats

Llibre format físic: https://www.amazon.com/hands-programming-write-functions-simulations/dp/1449359019