IBM Watson

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

IBM Watson és un sistema desenvolupat per IBM capaç de respondre preguntes plantejades en llenguatge natural. El projecte es va concebre per ser capaç de participar al concurs «Jeopardy» de preguntes i respostes, concurs que va acabar guanyant l’any 2011, amb la qual cosa va mostrar la seva superioritat. Aquest entrenament va permetre estendre les capacitats de Watson i començar a plantejar-se aplicacions comercials en àmbits com el de la salut per donar suport al personal mèdic, com un sistema expert avançat, a partir de l’anàlisi massiva de documents.

El funcionament es basa en l’extracció de frases i paraules clau de la consulta inicial i en la cerca de diverses preguntes similars a la base de dades de coneixement, per tal de recombinar després les respostes oposades, d’acord amb un conjunt de models entrenats prèviament. El sistema funciona sobre una arquitectura paral·lela massiva amb gran quantitat de RAM disponible per poder ser eficient en la resolució de les consultes. Per crear els models i la base de dades de coneixements, IBM Watson es nodreix de diccionaris, ontologies, enciclopèdies, etc., inclosos DBPedia o WordNet, entre d’altres.

Enllaç al recurs

https://www.ibm.com/watson/about

Exemple d’ús

Actualment, IBM Watson es pot usar en diferents àmbits:

  • En entorns mèdics, com a suport al diagnòstic de pacients i la presa de decisions relacionades amb el tractament.
  • Com a chatbot en entorns educatius, per a proporcionar respostes a les preguntes dels estudiants.
  • En projectes de recerca, per a gestionar grans volums de documentació i l’extracció dels temes més rellevants.
  • En grans empreses o en l’Administració, com a sistema per a millorar les cerques i l’obtenció de respostes més específiques.
  • En l’atenció personalitzada a clients de grans corporacions com ara la banca.
  • En la predicció del temps, a partir dels milers d’estacions meteorològiques instal·lades per particulars que comparteixen aquesta informació en temps real.

Enllaços relacionats

Entrada a Viquipèdia: https://en.wikipedia.org/wiki/watson_(computer)

Article detallat sobre el funcionament d’IBM Watson: https://www.aaai.org/magazine/watson/watson.php