jamovi

1. Cicle de vida

2. Tipologia

4. Llenguatge de programació

Descripció

Jamovi és un full de càlcul avançat que permet la realització de càlculs estadístics complexos de forma senzilla i eficient, usa R com a infraestructura subjacent i n’aprofita tots els avantatges.

Inclou eines per a realitzar la majoria de tests estadístics clàssics en les ciències socials, així com tests més avançats que es poden implementar usant R, i com a interfície un full de càlcul amb capacitats avançades per a manipular dades, que inclouen operacions de filtratge, selecció, combinació, etc. A més, inclou l’opció d’instal·lar mòduls addicionals per a realitzar tasques més específiques, com ara models bayesians o anàlisi visual, entre d’altres.

Una de les característiques interessants de Jamovi és que ha estat adoptada com a eina per a l’ensenyament d’estadística, i s’ha generat una comunitat al voltant de jamovi que ha produït diferents recursos docents, en forma d’exemples, manuals, cursos en línia, etc.

Enllaç al recurs

https://www.jamovi.org/

Exemple d’ús

Un dels mòduls addicionals que es pot instal·lar en jamovi s’anomena Flexplot, i està orientat a ajudar l’usuari a triar la millor visualització possible en funció de les dades i de les anàlisis realitzades. És una aproximació senzilla al que permet fer R amb el paquet ggplot2, per exemple, per a usuaris que no volen programar les seves visualitzacions.

Per exemple, una de les opcions que permet Flexplot és visualitzar relacions entre dues o més variables; inclouen línies de regressió locals (LOESS) que poden ajudar a fer-se una idea millor de la relació entre les variables i els grups seleccionats.

Enllaços relacionats

Manual col·laboratiu de jamovi: https://docs.google.com/document/d/1A9BbOCsrg1ikLaBltKhXVKj-eetlrBqR-1u-2V99I2c/edit

Llibre d’estadística amb jamovi: https://www.learnstatswithjamovi.com/

Recursos creats per la comunitat: https://www.jamovi.org/community.html