Jupyter Notebook

Descripció

Jupyter Notebook és una aplicació web de codi obert (open source) per a crear i compartir documents que contenen codi font, equacions, visualitzacions i text.

Les aplicacions són diverses, com ara neteja i transformació de dades, simulació numèrica,  modelatge estadístic, visualització de dades, aprenentatge automàtic, aprenentatge profund… Admet més de quaranta llenguatges de programació, inclosos Python, R, Julia i Scala. Els quaderns (notebooks) es poden compartir pel correu electrònic, Dropbox, GitHub i el visor Jupyter Notebook. Els resultats del codi font són interactius en format HTML, imatges, vídeos, LaTeX, entre altres. A més, existeix integració amb eines de dades massives com ara Apache Spark amb Python, R i Scala.

Enllaç al recurs

http://jupyter.org/

Enllaços relacionats

http://jupyter.org/try

https://jupyter-notebook.readthedocs.io/en/stable/