Keras + tensorflow

1. Cicle de vida

3. Àmbit d'aplicació

4. Llenguatge de programació

Descripció

La llibreria Keras proporciona un accés d’alt nivell mitjançant una API a les funcionalitats de la llibreria tensorflow, usada per a la creació a baix nivell de models de Deep Learning. La combinació de totes dues permet construir xarxes neuronals complexes de manera senzilla, mitjançant l’especificació de tots els elements que la componen, des de l’estructura «física» de la xarxa en capes fins a les funcions d’activació, els criteris d’avaluació i altres funcionalitats.

En el cas de tensorflow, va ser creada per un equip d’investigadors de Google el 2017, i poc després es va afegir suport a Keras, que inclou els blocs bàsics per a la construcció de xarxes neuronals, com ara capes, funcions d’activació, optimitzadors, etc., de forma modular i extensible.

Enllaç al recurs

https://www.tensorflow.org/guide/keras

Enllaços relacionats

Codi font de tensorflow: https://github.com/tensorflow/tensorflow

Codi font de Keras: https://github.com/keras-team/keras

Ús de Keras des de R: https://keras.rstudio.com/