Kubernetes

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

Kubernetes és un programari OpenSource creat per Google que permet l’orquestració de contenidors, gestionar el cicle de vida dels contenidors d’una aplicació, permetent accions com programar el seu desplegament, escalat i monitoratge. Kubernetes és flexible i extensible per adaptar-se a diferents càrregues de treball. Això és possible en gran part per l’API de Kubernetes, que és utilitzada pels components interns, així com per les extensions i contenidors que s’executen en Kubernetes.

Les principals característiques de Kubernetes són les següents:

  • Agrupació de contenidors mitjançant pods.
  • Autocuració.
  • Gestió de DNS.
  • Balanceig de la càrrega.
  • Rollback.
  • Monitoratge i registre de recursos.

Enllaç al recurs

https://kubernetes.io/

Enllaços relacionats

Documentació: https://kubernetes.io/es/docs/home/