Llenguatge de programació

Aquesta categoria és opcional i permet descriure en quin llenguatge o llenguatges de programació està disponible una determinada eina o biblioteca de codi, i és possible indicar més d’un llenguatge de programació. Si un recurs en particular és independent d’una implementació concreta, aquesta dimensió pot estar en blanc. En canvi, si es tracta d’un llenguatge de programació no recollit en cap de les categories disponibles, s’indica amb el valor «Altres».