Llibre Artificial intelligence, robotics & data science

Autor: Julià Minguillón

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Aquest llibre publicat pel CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), escrit per Sara Degli Esposti i Carles Sierra, descriu una cinquantena de reptes d’investigació dirigits per més de 150 experts del CSIC en intel·ligència artificial, en vuit capítols diferents. El llibre fa un repàs començant per la representació del coneixement, la seva integració amb el raonament i el disseny d’entitats amb intel·ligència artificial, les tècniques d’aprenentatge automàtic per extreure coneixement, la robòtica, etc. i inclou també un capítol sobre els aspectes ètics, legals, econòmics i socials que porta associat el desenvolupament d’entitats artificials intel·ligents.

Enllaç al recurs

http://libros.csic.es/product_info.php?cPath=164&products_id=1493

Exemple d’ús

El capítol 3 parla d’aprenentatge automàtic i ciència de dades. Fa un repàs als elements que constitueixen aquests àmbits i acaba amb els reptes que encara no han estat assolits, com ara la capacitat d’interpretar i explicar els models construïts, especialment per poder gestionar la incertesa de les classificacions o prediccions fetes, així com la robustesa i capacitat de generalització i adaptació. Els autors també esmenten el problema de minimitzar els biaixos que els científics de dades introdueixen en els models, especialment durant la recollida de dades i el seu tractament, fent que els algorismes siguin més representatius i justos. Com a aplicacions més pràctiques, els autors mencionen la millora de la comunicació amb els ordinadors i màquines mitjançant reconeixement de llenguatge natural; tota la recerca relacionada amb biomedicina; la propagació de malalties infeccioses i el desenvolupament de vacunes i medicaments; i en general, tot allò que afecta la vida de les persones, ja que la intel·ligència artificial esdevindrà una commodity i, per tant, serà present en tots els àmbits.

Aquest llibre us pot ser molt útil per ampliar el que estudiareu a l’assignatura Introducció a la ciència de dades, del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC.

Enllaços relacionats

Altres llibres del CSIC: http://libros.csic.es/index.php?cPath=164

Roboètica: https://www.computerworld.es/entrevistas/sobre-la-roboetica-se-debe-prestar-mucha-atencion-a-la-diversidad-de-personas-con-las-que-se-va-a-tratar