Llibre Statistical Thinking for the 21st Century

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

4. Llenguatge de programació

Descripció

Llibre introductori d’estadística utilitzat pel professor Russell A. Poldrack a les seves classes a la Universitat d’Stanford (Psych 10/Stats 60). Es troba a la disposició de totes les persones a la web http://statsthinking21.org/ de forma totalment gratuïta.

Al llarg del llibre es van presentant els diferents temes basant-se en exemples en R, de manera que puguin ser reproduïts durant la seva lectura. S’ha perseguit que els exemples utilitzin conjunts de dades reals perquè, segons l’autor, prepara els estudiants per treballar amb dades reals en lloc de conjunts de dades de joguina, que hauria de ser un dels principals objectius de la formació estadística. També ens ajuda a adonar-nos que les dades no sempre ens arriben llestes per analitzar-les, i sovint necessitem discutir per ajudar-nos a posar-les en forma. L’ús de dades reals també mostra que les distribucions estadístiques idealitzades que sovint s’assumeixen en els mètodes estadístics no sempre es mantenen al món real, per exemple les distribucions d’algunes quantitats del món real (com el nombre d’amics a Facebook). Aquests exemples i conjunts de dades es troben accessibles en un repositori de github de forma gratuïta.

Enllaç al recurs

http://statsthinking21.org/

Enllaços relacionats

Codi font: https://github.com/poldrack/psych10-book