Llicències obertes per a dades

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

Amb l’objectiu de compartir dades en obert de manera correcta, tenint en compte tant els diferents aspectes tecnològics com els ètics i legals, s’ha consensuat una definició que concreta aquests punts, alhora que aporta significat al concepte de «en obert». Basant-se en l’experiència prèvia d’àrees com el programari lliure o els recursos educatius en obert, s’ha intentat aconseguir una definició mínima en la seva extensió, però maximalista en la seva aplicació:

«Les dades i el contingut en obert poden ser utilitzats, modificats i compartits lliurement per qualsevol persona per a qualsevol propòsit».

En aquest recurs es pot trobar el detall necessari per a poder satisfer aquesta definició, assegurant l’ús correcte d’un conjunt de dades en obert mitjançant l’ús de les llicències més adequades en cada cas.

Enllaç al recurs

https://opendefinition.org/

Exemples d’ús

Una de les maneres de guanyar visibilitat és mitjançant la compartició de les dades usades en un projecte i les seves publicacions derivades. Els investigadors en l’àmbit de l’aprenentatge automàtic (machine learning) ho saben bé, i comparteixen les seves dades mitjançant un repositori dedicat a aquest efecte, anomenat Machine Learning Repository, de la Universitat de Califòrnia a Irvine. Compartir les dades permet als investigadors guanyar en visibilitat i fer que sigui possible per a altres investigadors comparar els seus mètodes i algorismes, i, com a contrapartida, obtenir citacions per a les publicacions associades a les dades. L’ús d’una llicència adequada juntament amb els criteris que s’han de seguir per a  compartir dades ho fan possible i asseguren una correcta publicació de les dades, tancant el cicle de vida i permetent a tercers iniciar-lo de nou, la qual cosa fomenta la reutilització.

Enllaços relacionats

https://opendatacommons.org/licenses/

https://creativecommons.org/about/program-areas/open-data/

https://archive.ics.uci.edu/ml/