Materials docents sobre programació en Python

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

4. Llenguatge de programació

Descripció

Aquest repositori conté un conjunt de notebooks de Jupyter que formen part dels cursos de programació Python per a la ciència de dades de la Universitat Oberta de Catalunya, i que es distribueixen sota la llicència CC-BY-SA.

El repositori conté els notebooks separats en dues carpetes:

 • La carpeta python_1 conté els notebooks de l’assignatura Fonaments de programació, que ofereix una introducció a la programació en llenguatge Python centrada en la resolució de problemes de l’àmbit de la ciència de dades.
 • La carpeta python_2 conté els notebooks de l’assignatura Programació per a la ciència de dades, que aprofundeix en la comprensió d’alguns dels conceptes clau, alhora que s’hi expliquen altres conceptes de programació més avançats, que permetran als estudiants afrontar problemes de programació més complexos i de manera més eficient, en Python.

L’índex de continguts del material de python_1 és el següent:

 • Unitat 1: Instal·lació i configuració de l’entorn de programació Python
 • Unitat 2: Breu introducció a la programació en Python
 • Unitat 3: Estructures de control i funcions en Python
 • Unitat 4: Llibreries científiques en Python
 • Unitat 5: Captura de dades en Python
 • Unitat 6: Preprocessament de dades en Python
 • Unitat 7: Introducció a l’anàlisi de dades en Python
 • Unitat 8: Visualització de dades en Python

L’índex de continguts del material de python_2 és el següent:

 • Unitat 0: Refermant conceptes
 • Unitat 1: Estructures de dades avançades
 • Unitat 2: Ús avançat de funcions
 • Unitat 3: Fitxers i interacció amb el sistema
 • Unitat 4: Optimització: complexitat i anàlisi del rendiment
 • Unitat 5: Optimització: concurrència i paral·lelisme
 • Unitat 6: Testing, manteniment i desplegament d’aplicacions

Cada unitat es troba dins d’una carpeta que porta per nom unit_x, on x és el número de la unitat. Dins de la carpeta de cada unitat, hi trobareu tant el notebook que podeu executar, com una exportació a pdf del contingut del notebook. Si es fan servir conjunts de dades per a exemplificar els conceptes explicats a les unitats, també hi trobareu una carpeta data que contindrà totes les dades necessàries per a executar el notebook.

Enllaç al recurs

https://github.com/cpsola/python_datascience

Exemple d’ús

Per tal d’executar els notebooks necessitareu una instal·lació de python3 amb algunes llibreries addicionals i el programari Jupyter. Si treballeu amb una distribució GNU/Linux basada en Debian, podeu fer:

Per tal d’executar els notebooks necessitareu una instal·lació de python3 amb algunes llibreries addicionals i el programari Jupyter. Si treballeu amb una distribució GNU/Linux basada en Debian, podeu fer:

$ sudo apt-get install python3

Instal·leu les llibreries addicionals necessàries, que es troben especificades al fitxer requirements.txt, i executeu-les des de dins de la carpeta del repositori:

$ pip install -r requirements.txt

Instal·leu el programari Jupyter seguint les indicacions del web oficial.

Una vegada tingueu el programari instal·lat, inicieu Jupyter i obriu els notebooks amb les activitats:

$ jupyter notebook

Enllaços relacionats

Python: https://www.python.org/

Jupyter: https://jupyter.org/