MongoDB

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

MongoDB és un sistema de base de dades NoSQL orientat a documents. Per això no ofereix SQL com a llenguatge estàndard, sinó que proporciona un esquema flexible (schemaless), i tampoc no garanteix les propietats ACID (atomicitat, consistència, aïllament i durabilitat) completament per a millorar el rendiment i augmentar la disponibilitat. MongoDB emmagatzema les dades a BSON (format binari de JSON), permet la creació d’índexs  sobre el document o qualsevol de les seves parts i escriptures atòmiques (en el document). Finalment, cal destacar que no permet transaccions.

Aquesta base de dades garanteix que el sistema conté una visió consistent de les dades, encara que no està totalment disponible en presència de particions. No obstant això, es pot configurar perquè es comporti de manera diferent, promocionant la disponibilitat a costa de la consistència.

Enllaç al recurs

https://www.mongodb.com/

Exemples d’ús

En el següent exemple, detallarem com es fa la inserció d’un document dins de «vendesParticulars» utilitzant BSON (s’han numerat les línies per a millorar-ne la lectura):

1     use vendesParticulars
2
3     db.items.insert({
4           descripcio: "Iphone X",
5           data: new Date("2018, 3, 21"),
6           preu: 1000,
7           tags: ["telèfon mòbil", "iphone", "entreteniment"],
8           venedor: {
9                 email: "xxxemailxxx@servidor.xxx",
10                psw: "venedor"
11          },
12          localitzacio: {
13                longitude: 37.743671,
14               latitude: -2.552276
15          },
16          estat: "disponible"
17    })

Cada línia dona lloc a la definició del graf de la següent manera:

  • A la línia 1 establim que la taula per a utilitzar serà «vendesParticulars».
  • A la línia 3 indiquem que es tracta d’una operació d’inserció.
  • Entre les línies 4 i 16 es troba la definició de l’element que cal inserir, el qual conté camps com la descripció, la data, el preu i l’estat, i també camps compostos com venedor i localització. A més, indiquem una llista d’elements (cadenes de text) en el camp tags.

Enllaços relacionats

https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/getting-started/