Processing

4. Llenguatge de programació

Descripció

Processing és un llenguatge de programació orientat a la creació de gràfics interactius, creat l’any 2001 per Casey Reves i Ben Fry del MIT. Processing ofereix el concepte de llenç (canvas), on és possible crear gràfics mitjançant la combinació de gràfiques bàsiques primitives (punts, línies, polígons, etc.) i el control dels dispositius d’entrada i sortida. Està basat en Java, tot i que també hi ha una versió anomenada p5.js que és cent per cent compatible amb Javascript, per la qual cosa pot ser directament utilitzada en pàgines web per a crear visualitzacions en línia.

L’objectiu de Processing era convidar usuaris sense coneixements de programació a utilitzar-lo per als seus propòsits, especialment artistes digitals, dissenyadors i altres perfils semblants, donada la seva facilitat per a convertir idees en visualitzacions, amb un control absolut a escala de píxel de tot el contingut de la visualització. Processing no està pensat especialment per a la creació de visualitzacions de dades tradicionals, per la dificultat d’haver de programar tots els aspectes d’interactivitat (a diferència de D3, per exemple), tot i que aquesta qüestió darrerament s’ha simplificat amb l’aparició de llibreries per a la creació d’interfícies d’usuari. No obstant això, Processing gaudeix de gran popularitat i hi ha una gran comunitat d’usuaris que l’ha utilitzat i l’utilitza per a diferents propòsits, atesa la seva versatilitat.

Enllaç al recurs

https://processing.org/

Exemple d’ús

L’exemple següent és una mostra de com es pot usar Processing per a visualitzar de manera diferent dades com el temps que transcorre entre estacions de metro a Londres. La imatge mostra la deformació basada en el temps de trajecte quan se selecciona Picadilly Circus com a origen i Wembley Central com a destinació.

La versió interactiva permet moure’s per la xarxa d’estacions, canviar els punts d’origen i destinació, i recalcular immediatament la deformació i el temps entre estacions, usant Processing.

Enllaços relacionats

Temps entre estacions de metro de Londres: http://www.tom-carden.co.uk/p5/tube_map_travel_times/applet/

Viquipèdia: https://en.wikipedia.org/wiki/processing_(programming_language)

«Flight Patterns» d’Aaron Koblin: http://www.aaronkoblin.com/work/flightpatterns/

«Cinema Redux» de Brendan Dawes: https://processing.org/exhibition/works/redux/index.html