R Charts

Autor: Julià Minguillón

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

4. Llenguatge de programació

Descripció

Es tracta d’una col·lecció de gràfics creats amb R i altres llibreries com ara ggplot2, ordenades per categories o funcionalitat desitjada de la visualització, com ara analitzar correlacions, tendències, distribucions, fluxos, etc. També estan classificats segons si es poden crear només amb R o cal fer servir una llibreria addicional com ara ggplot2.

Enllaç al recurs

https://r-charts.com/

Exemple d’ús

Una de les categories conté diversos exemples sobre com podem crear mapes i altres varietats de representacions gràfiques que es fonamenten en la superposició d’una variable o més sobre un mapa. El gràfic següent creat amb ggplot2 mostra una representació de les províncies d’Espanya com un cercle de radi proporcional a la població, és el que s’anomena un cartograma de tipus Dorling:

Aquest recurs us serà de molta ajuda a l’assignatura de Visualització de dades, del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC.

Enllaços relacionats

ggplot2: https://ggplot2.tidyverse.org/
Cartogrames (per Daniel Dorling): https://www.dannydorling.org/wp-content/files/dannydorling_publication_id1448.pdf