R Studio

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

4. Llenguatge de programació

Descripció

R Studio és un entorn gràfic per al llenguatge de programació R que facilita la creació i execució de scripts. També simplifica la instal·lació dels paquets necessaris per a l’execució dels scripts que els requereixin.

R Studio utilitza una partició de la pantalla en diferents seccions, de manera que tots els elements necessaris es troben disponibles amb un sol clic, inclosos el codi font, les dades carregades i generades per aquest codi, els resultats obtinguts, els gràfics generats, etc. També facilita la integració amb altres sistemes per a la creació d’informes en diferents formats (principalment, HTML o PDF).

Enllaç al recurs

https://www.rstudio.com/products/RStudio/

Enllaços relacionats

https://www.r-project.org/