Riak

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

Riak és una sistema de gestió de base de dades NoSQL que segueix un model clau-valor. Va ser creat per Basho Technologies basat en Amazon Dynamo. En l’actualitat s’ofereix tant en versió de codi obert com en versió comercial.

Entre les seves principals característiques, el sistema aposta per la disponibilitat a costa de la consistència, proporcionant una alta tolerància a fallades però alhora permet que algunes lectures puguin retornar dades obsoletes.

Enllaç al recurs

https://riak.com

Exemple d’ús

Partint que disposem d’una base de dades de vehicles que conté informació d’aquests, així com dels seus propietaris, realitzarem la inserció d’un primer vehicle:

curl -v -X PUT http://localhost:1234/riak/vehicle/1234-BCG \
-d 'Cotxe de Joan'

Posteriorment, afegirem el segon cotxe. En aquest cas, les dades que cal afegir són un document JSON. Per tant, indicarem el format de dades d’entrada.

curl -v -X PUT http://localhost:1234/riak/vehicle/4567-KDL \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{color:"blau", marca:"Ford", model:"Focus GTX 2.0", cavalls:125, any:2019, propietari:"Pau Gómez"}'

Finalment podem consultar les dades introduïdes de la manera següent:

curl -X GET http://localhost:8098/riak/vehicle/1234-BCG
curl -X GET http://localhost:8098/riak/vehicle/4567-KDL

Enllaços relacionats

Riak Handbook https://www.riakhandbook.com