Descripció

Tableau és eina de visualització de dades i intel·ligència de negoci (business intelligence) que permet la representació visual de les dades, per mitjà d’una interfície d’usuari totalment interactiva i intuïtiva. Per a la seva utilització, no és necessari disposar de coneixements de programació. Aquest programari ens ofereix diferents gràfics com ara gràfics radials, pastís, barres, dispersió, mapes de calor…, entre els quals podem trobar la representació mitjançant mapes interactius.

D’altra banda, l’accés a aquesta eina i també el contingut generat són multiplataforma i multidispositiu; s’hi pot accedir directament des de telèfons intel·ligents i tauletes; també existeix una gran comunitat de recursos en línia.

Per a iniciar-nos en l’ús de l’eina, i també per a aprofundir en tota la potencialitat que ens ofereix, disposem de manuals i recursos en línia entre els quals podem destacar els publicats oficialment per Tableau.

Enllaç al recurs

https://www.tableau.com

Exemples d’ús

Mitjançant Tableau és possible fer representacions de dades que procedeixin de diferents fonts; en aquest cas, tenim emmagatzemat en base de dades (MySQL) el detall de les vendes per botiga d’una empresa tèxtil, mentre que en una altra base de dades (SQL Server) disposem de la ubicació de cada establiment o botiga per ciutat, estat, país… En primer lloc, habilitem l’accés a la informació de vendes i posteriorment connectem amb la jerarquia de botigues. En aquest punt, és necessari establir una relació, per codi de botiga, entre la informació que procedeix de diferents fonts de dades, per a poder representar-la posteriorment i fer agregacions correctament.

La visualització la podríem fer utilitzant algun dels diferents gràfics que Tableau ens proporciona: diagrama de barres, gràfic de dispersió, mapa de calor… En aquest cas, usarem un mapa geogràfic per a representar sobre cada estat el nombre de vendes, de manera que, com més fosc sigui el color en què es trobi l’estat més gran serà el volum de les vendes.

Enllaços relacionats

https://www.tableau.com/es-es/learn/training

https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/