Twitter Archiving Google Sheet (TAGS)

Autor: Julià Minguillón

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

1. Cicle de vida

2. Tipologia

3. Àmbit d'aplicació

Descripció

TAGS, desenvolupat per Martin Hawksey, és una eina que permet automatitzar la captura de tuits cercant per paraula clau o usuari i emmagatzemant els resultats en un full de càlcul, sense haver de programar una sola línia de codi. Es tracta d’un full Excel que inclou macros i scripts per capturar tuits mitjançant un procés que es pot deixar executant un període de temps, sense gairebé intervenció humana. Els resultats queden en un altre full de càlcul, en què cada fila és un tuit amb els camps més importants, com ara el text del tuit, l’usuari que l’envia (o reenvia), la localització de l’usuari o els #hashtags i @mencions que inclou, entre d’altres, de manera que és molt senzill procedir a una anàlisi posterior dels tuits capturats en funció d’aquests paràmetres.

TAGS es pot considerar una eina no-code, és a dir, no cal saber programar per fer-la servir i fer operacions complexes que requeririen emprar llenguatges de programació com ara Python o R. La seva limitació principal és que només pot capturar fins a 18.000 tuits per crida, però pot ser programada per executar-se cada cert període de temps i anar ampliant així el conjunt de tuits capturats.

Enllaç al recurs

https://tags.hawksey.info/

Exemple d’ús

Un cop descarregat TAGS com un full de càlcul que tenim a la nostra unitat, quan l’obrim el primer cop veurem que hi ha una opció de menú anomenada TAGS. Allà hi haurem de configurar tot el relatiu al nostre compte de Twitter, donar permisos d’accés, etc.

Després ja podrem especificar les paraules clau per les quals volem buscar tuits, i senzillament prémer Run now! al menú TAGS. Això crearà un full addicional anomenat Archive que contindrà els tuits que es vagin capturant.

Per exemple, si volem capturar tots els tuits possibles (fins a 18.000) de la darrera setmana (no es pot anar més enllà en el passat) sobre Covid-19, farem servir el full de càlcul Readme/Settings de la manera següent:

Com veiem, després d’executar l’script, veiem que ens ha capturat 17.820 tuits que contenen covid, tots del dia 09/07/2022, entre les 00:01 h i les 01:00 h, aproximadament, és a dir, en només 59 minuts aquell dia es van capturar gairebé 18.000 tuits sobre covid.

Amb una altra opció del menú TAGS podem afegir un resum dels tuits capturats de manera senzilla com un nou full de càlcul anomenat Summary. Aquest resum ens informa dels usuaris més actius, el percentatge de RT que fan, i altres dades sobre la captura realitzada:

Capturar i analitzar tuits és una activitat que segurament podreu posar en pràctica en diverses assignatures del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC, com ara Anàlisi de xarxes socials.

Enllaços relacionats

Altres projectes de Martin Hawksey: https://hawksey.info/

El package rtweet d’R a github: https://github.com/ropensci/rtweet

La llibreria Tweepy de Python: ​​https://www.tweepy.org/

Programació no code: https://ca.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_desenvolupament_sense_codi_(no-code)