Xuleta de git

Autor: Julià Minguillón

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

1. Cicle de vida

2. Tipologia

Descripció

Aquesta xuleta recull en un parell de fulls totes les comandes que cal saber per fer servir git, un sistema de control de versions molt popular, adequat per a desenvolupaments de programari, ja sigui per a un sol desenvolupador com per a un equip.

Enllaç al recurs

https://jan-krueger.net/git-cheat-sheet-extended-edition

Exemple d’ús

Una de les parts de la xuleta ens recorda les altres comandes menys emprades de git per a la gestió d’un repositori:

Aquesta eina la fareu servir en assignatures del grau de Ciència de Dades Aplicada de la UOC, com ara Fonaments de programació i Programació per a la ciència de dades.

Enllaços relacionats

Web de git: https://git-scm.com/

git a Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Git